За JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Съвместната програма на ЕС за проучване на невродегенеративни заболявания (JPND) е най-голямата глобална научна инициатива, насочена към справянето с предизвикателствата на невродегенеративните заболявания. JPND има за цел да повиши координираното участие на включените в проучването държави целящо откриване на причини, разработване на лечение и намиране на подходящи начини за обгрижване на хората с невродегенеративни заболявания.

Основната цел на JPND е да се намери лечение невродегенеративните заболявания, да стане възможно ранното диагностициране и ранното насочено (таргетно) лечение. Въпреки това не е възможно да се предскаже точно колко време ще отнеме постигането на това.

Междувременно JPND идентифицира чрез своята Стратегия за проучване общи изследователски цели, които съвместните международни действия ще могат да подопомогнат, за да се ускори намирането на решения, облекчаващи симптомите на невродегенеративните заболявания и намаляващи социалното и икономическото им въздействие върху пациентите, семействата и системите на здравеопазването.

Има три основни компонента, за да проработи това:

  • Подобряване на научното разбиране за заболяванията.
  • Подобряване на медицинските инструменти, достъпни за лекарите, с които да се установяват и лекуват заболяванията.
  • Подобряване на социалната грижа и наличните структурите за помощ на пациентите, техните семейства, както и доставчиците на здравни услуги, така че пациентите да получават оптимална грижа на всички етапи от болестта си.