O programu JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Společný program EU – Výzkum neurodegenerativních onemocnění (JPND) je největší globální výzkumná iniciativa zaměřená na výzkum neurodegenerativních onemocnění. JPND má za cíl zvýšit koordinované investice zúčastněných zemí na výzkum zaměřený na hledání příčin, vyvíjení léčebných metod a identifikaci správných způsobů péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním.

Konečným cílem JPND je najít způsoby léčby neurodegenerativních onemocnění a umožnit včasnou diagnostiku pro zajištění cílené léčby. Nicméně není možné s určitostí předpovědět, jak dlouho to může trvat.

V mezidobí program JPND identifikoval prostřednictvím strategie výzkumu společné cíle výzkumu, které by měly být splněny pomocí společného postupu zúčastněných zemí, aby došlo k urychlení pokroku z hlediska řešení, která zmírní příznaky a zmenší sociální a ekonomický dopad pro pacienty, jejich rodiny a systémy zdravotní péče.

Tato činnost zahrnuje tři hlavní komponenty:

  • Zlepšení vědeckého pochopení choroby.
  • Zlepšení medicínských nástrojů, které slouží lékařům k identifikaci a léčení choroby.
  • Zlepšení sociální péče a struktur, které pomáhají pacientům, jejich rodinám a poskytovatelům zdravotní péče tak, aby pacienti obdrželi optimální péči ve všech stádiích choroby.