Om JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Det fælles europæiske forskningssamarbejde Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPND) er det største globale forskningsinitiativ med sigte på at håndtere udfordringerne  ved neurodegenerative sygdomme. JPND har til hensigt at forøge de deltagende landes koordinerede indsatser  i forskning med henblik på at finde frem til årsager, udvikle behandlinger og identificere passende former for pleje af personer med neurodegenerative sygdomme.

Målsætningen med JPND er i sidste ende at finde behandlinger til neurodegenerative sygdomme og muliggøre tidlig diagnose, så der kan iværksættes tidlig, målrettet behandling. Det er ikke muligt at opstille  prognoser for, hvor lang tid det vil tage at opnå dette.

JPND har igennem sin forskningsstrategi  identificeret generelle forskningsmålsætninger, som med fordel  kan løses ved fælles handling landene imellem. Forventningen er fremskyndelse af indsatsen på løsninger, der kan mildne symptomer og lette sociale og økonomiske indvirkninger for patienter, pårørende og sundhedssystemer.

Dette arbejde har tre overordnede komponenter:

  • Forbedring af den videnskabelige forståelse af sygdommen.
  • Forbedring af de medicinske metoder, der er til rådighed  til identifikation og behandling af sygdommen.
  • Forbedring af social omsorg og  strukturer til understøttelse af patienter, deres pårørende og sundhedspersonale, så patienter kan modtage optimal pleje i alle faser af deres sygdom.