Σχετικά με το JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Το κοινό πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά στην έρευνα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND) αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια ερευνητική πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτουν οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Σκοπός του προγράμματος JPND είναι να αυξήσει τη συντονισμένη επένδυση των συμμετεχουσών χωρών στην έρευνα που στοχεύει στον προσδιορισμό των αιτιών, στην ανάπτυξη θεραπειών και στην εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων φροντίδας για τα άτομα που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Ο απώτερος στόχος του JPND είναι να ανακαλύψει τη θεραπεία για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και να καταστήσει εφικτή την έγκαιρη διάγνωσή τους για την πρώιμη χορήγηση στοχευμένων θεραπευτικών αγωγών. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε οριστική πρόβλεψη σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιτευχθεί αυτό.

Στο μεταξύ, το JPND έχει καθορίσει μέσω της Στρατηγικής έρευνάς του ορισμένους στοιχειώδεις ερευνητικούς στόχους, τους οποίους θα μπορούσε να προάγει η κοινή δράση των χωρών, επιταχύνοντας την πρόοδο σε ό,τι αφορά τις λύσεις που μπορούν να μετριάσουν τα συμπτώματα και να αμβλύνουν τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται αυτή η πρωτοβουλία είναι οι εξής:

  • Βελτίωση της επιστημονικής κατανόησης της νόσου.
  • Βελτίωση των ιατρικών εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι ιατροί για την ταυτοποίηση και την αντιμετώπιση της νόσου.
  • Βελτίωση της κοινωνικής φροντίδας και των διαθέσιμων δομών για την υποστήριξη των ασθενών, των οικογενειών τους και των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να λαμβάνουν τη βέλτιστη φροντίδα σε όλα τα στάδια της ασθένειάς τους.