Tietoa JPND:stä

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

EU:n yhteisohjelma – Neurodegenerative Disease Research (JPND) on suurin maailmanlaajuinen tutkimusohjelma, joka selvittää neurodegeneratiivisten sairauksien haasteita. JPND pyrkii lisäämään osallistujamaiden kesken koordinoituja panoksia tutkimukseen, joka pyrkii löytämään sairauden syitä, kehittämään parannuskeinoja ja tunnistamaan sopivia tapoja hoitaa neurodegeneratiivisia sairauksia.

JPND:n tärkeimpänä tavoitteena on löytää hoitokeinoja neurodegeneratiivisiin sairauksiin, jotta voidaan aikaistaa diagnoosia ja aloittaa varhaisessa vaiheessa kohdistetut hoidot. Ei ole kuitenkaan mahdollista antaa lopullisia ennusteita siitä, kuinka kauan tämä saattaa viedä.

Toistaiseksi JPND on tutkimusstrategiansa kautta tunnistanut yleisiä tutkimustavoitteita, jotka hyötyisivät yhteisestä toiminnasta maiden välillä ja edistäisivät sellaisia ratkaisuja, jotka voivat lievittää oireita ja vähentää sosiaalista ja taloudellista taakkaa potilaille, perheille ja terveydenhuoltojärjestelmille.

Tässä työssä on kolme pääosaa:

  • Sairauden tieteellisen ymmärryksen lisääminen.
  • Sellaisten lääkinnällisten työkalujen kehittäminen, jotka auttavat lääkäreitä tunnistamaan ja hoitamaan sairautta.
  • Saatavana olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja rakenteiden parantaminen potilaiden, heidän perheidensä ja palveluiden tarjoajien auttamiseksi, jotta potilaat voivat saada parasta mahdollista hoitoa sairautensa kaikissa vaiheissa.