O programu JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Združeni europski program u istraživanju neurodegenerativnih bolesti (JPND) je najveća istraživačka inicijativa na svijetu s ciljem uspješnog rješavanja problema neurodegenerativnih bolesti. Program JPND nastoji povećati koordinirana ulaganja između zemalja sudionica u istraživanju u cilju otkrivanja uzroka, razvijanja lijekova i pronalaženja odgovarajućih načina njege bolesnika koji boluju od neurodegenerativnih bolesti.

Osnovni cilj programa JPND je pronaći lijekove za neurodegenerativne bolesti i poboljšati ranu dijagnostiku kako bi se započelo liječenje u ranoj fazi razvoja bolesti. Međutim, ne može se točno predvidjeti koliko će vremena biti potrebno da se postignu ti ciljevi.

U međuvremenu je program JPND preko istraživačke strategije otkrio zajedničke ciljeve istraživanja koji će se lakše postići združenim naporima različitih zemalja kako bi se ubrzao napredak u pronalaženju rješenja za ublažavanje simptoma te smanjio društveno-ekonomski utjecaj na bolesnike, obitelji i sustave zdravstvene njege.

Ova inicijativa ima tri glavna cilja:

  • poboljšati znanstveno razumijevanje bolesti
  • poboljšati alate dostupne liječnicima kako bi se otkrila i liječila bolest.
  • poboljšati usluge njege i sustave pružanja pomoći bolesnicima, njihovim obiteljima i zdravstvenim djelatnicima kako bi bolesnici primili što bolju njegu u svim fazama njihove bolesti.