Om JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Det felleseuropeiske programmet for nevrodegenerative sykdommer (JPND) er den største globale forskningsinnsatsen som er rettet mot å finne en løsning på nevrodegenerative sykdommer. JPND har som mål å styrke samordning mellom deltakerlandene av investeringer i forskning som skal finne årsaker til, utvikle behandlinger for og identifisere gode måter å ta vare på personer med nevrodegenerative sykdommer.

Det overordnede målet til JPND er å finne behandlinger for nevrodegenerative sykdommer, og muliggjøre tidlig diagnose slik at behandling kan starte tidlig. Det er imidlertid ikke mulig å forutsi noe tidsperspektiv for måloppnåelse.

I mellomtiden har JPND gjennom forskningsstrategien formulert noen felles forskningsmål. Disse målene vil lettere kunne nås med felles innsats mellom landene for å finne løsninger som kan lindre symptomene og redusere den sosiale og økonomiske belastningen for pasienter, familier og helsesystemer.

Dette arbeidet består av tre hovedelementer:

  • Øke den vitenskapelige forståelsen av sykdommen.
  • Forbedre de medisinske verktøyene som er tilgjengelig for legene for å identifisere og behandle sykdommen.
  • Forbedre omsorgen og apparatet som er tilgjengelig for å hjelpe pasienter, familier og helsearbeidere slik at pasienter får optimal pleie i alle trinn av sykdommen.