Over JPND.

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Het Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) van de EU is het grootste internationale onderzoeksinitiatief om de uitdagingen waar neurodegeneratieve aandoeningen de samenleving voor stelt, aan te pakken. JPND wil een betere coördinatie van het onderzoek van de samenwerkende landen bevorderen. Het gaat hier om onderzoek naar de oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen, het ontwikkelen van behandelingen en het bepalen van geschikte zorgmethoden voor patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen.

Het uiteindelijke doel van JPND is behandelingen te vinden die tot genezing van neurodegeneratieve aandoeningen leiden. En om vroegdiagnostiek mogelijk te maken, zodat de ziekte al in het beginstadium kan worden behandeld.

De algemene doelstelling laat zich vertalen naar activiteiten die moeten bijdragen aan de volgende subdoelen.

  • Het verbeteren van het wetenschappelijk inzicht in de aandoeningen.
  • Het verbeteren van de (medische) instrumenten die artsen tot hun beschikking hebben om de aandoeningen te herkennen en te behandelen.
  • Het verbeteren van de zorg en ondersteuning en de bijbehorende structuren ter ondersteuning van patiënten, hun familieleden en zorgverleners, zodat patiënten optimale zorg kunnen ontvangen in alle fasen van hun ziekte.