Informacje o JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Wspólny europejski program badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi (Joint Programme  – Neurodegenerative Disease Research, JPND) jest największą międzynarodową inicjatywą, której celem jest zmierzenie się z wyzwaniami, jakie niesie wykrywanie i leczenie chorób zwyrodnieniowych centralnego układu nerwowego. JPND dąży do zwiększenia skoordynowanych inwestycji w krajach zaangażowanych w program, którego celem jest znalezienie przyczyn, stworzenie odpowiednich leków i opracowanie metod terapii dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Najważniejszym celem JPND jest stworzenie odpowiednich leków dla osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi oraz opracowanie metod wczesnego wykrywania tych chorób w celu rozpoczęcia odpowiednio ukierunkowanej terapii. Nie można jednak przewidzieć, kiedy cele te zostaną osiągnięte.

Współpraca między krajami korzystnie wpłynie na realizacje celów badawczych JPND i przyczyni się do usprawnienia procesu poszukiwania rozwiązań, które pomogą łagodzić objawy oraz zmniejszyć społeczny i ekonomiczny wpływ chorób neurodegeneracyjnych na pacjentów, ich rodziny oraz system opieki zdrowotnej.

Trzy główne założenia projektu:

  • Zwiększenie naukowego zrozumienia tego typu chorób.
  • Udoskonalenie narzędzi medycznych dostępnych dla lekarzy, umożliwiających rozpoznawanie objawów i leczenie.
  • Poprawa opieki socjalnej i zwiększenie wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin oraz usprawnienie działania instytucji opieki zdrowotnej, aby zapewnić pacjentom optymalne wsparcie na każdym etapie choroby.