O iniciatíve JPND

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (Spoločný program EÚ – Výskum neurodegeneratívnych chorôb – JPND) je najväčšia výskumná iniciatíva na svete zameraná na liečbu neurodegeneratívnych ochorení. Cieľom JPND je zvýšiť medzi zúčastnenými krajinami koordinované investície do výskumu zameraného na hľadanie príčin, vývoj liekov a identifikáciu spôsobov starostlivosti o pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Hlavným cieľom JPND je hľadať lieky na neurodegeneratívne ochorenia a umožniť včasnú diagnostiku na včasnú cielenú liečbu. Nie je však možné poskytnúť definitívnu predpoveď o tom, ako dlho bude realizácia trvať.

Medzitým iniciatíva JPND prostredníctvom svojej výskumnej stratégie identifikovala spoločné výskumné ciele, ktoré budú čerpať výhody spoločnej činnosti jednotlivých krajín s cieľom urýchliť postup riešení, ktoré by mohli zmierniť príznaky a znížiť sociálne a ekonomické dopady na pacientov, rodiny a systémy zdravotnej starostlivosti.

V rámci tejto práce existujú tri hlavné zložky:

  • Zlepšenie vedeckého pochopenia týchto chorôb.
  • Zlepšenie lekárskych nástrojov dostupných pre lekárov na identifikáciu a liečbu týchto chorôb.
  • Zlepšenie dostupnej sociálnej starostlivosti a štruktúr na pomoc pacientom, ich rodinám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tak, aby pacienti dostali optimálnu starostlivosť vo všetkých fázach ochorenia.