JPND – predstavitev

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Skupni program EU – Raziskave nevrodegenerativnih bolezni (JPND) je največja svetovna raziskovalna iniciativa za spoprijemanje z izzivi nevrodegenerativnih bolezni. Pri JPND želimo okrepiti koordinirano vlaganje med sodelujočimi državami v odkrivanje vzrokov, razvoj cepiv in opredelitev ustreznih načinov oskrbe obolelih za nevrodegenerativnimi boleznimi.

V iniciativi si zlasti prizadevamo za odkrivanje cepiv za nevrodegenerativne bolezni in za zgodnje diagnosticiranje, ki bi omogočilo zgodnje usmerjeno zdravljenje. Ni mogoče zagotovo napovedati, kako dolgo bo to trajalo.

Pri JPND smo z raziskovalno strategijo določili skupne raziskovalne cilje, ki bi jih lažje dosegli z meddržavnim sodelovanjem. S tem bi pospešili odkrivanje rešitev, ki lajšajo simptome ter blažijo socialni in ekonomski vpliv na bolnike, svojce in zdravstvene sisteme.

Delo je razdeljeno na tri glavna področja:

  • izboljšanje znanstvenega razumevanja bolezni;
  • izboljšanje medicinskih orodij, s katerimi lahko zdravniki prepoznajo in zdravijo bolezen;
  • izboljšanje socialne oskrbe in struktur, ki so na voljo bolnikom, svojcem in zdravstvenim ustanovam, da so bolniki deležni najboljše oskrbe na vseh stopnjah bolezni.