Principal Investigators

  Prof. Dr. L. van den Berg

  Institution

  UMCU

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  ALS Kennisplatform fase 3: ‘Kennis delen voor betere zorg’ ALS Knowledge Platform Phase 3: Sharing Knowledge for Better Care

  Source of funding information

  Stichting ALS

  Total sum awarded (Euro)

  € 496,491

  Start date of award

  01/01/2016

  Total duration of award in years

  3.0

  The project/programme is most relevant to:

  Motor neurone diseases

  Keywords

  Research Abstract

  Het doel van dit project is om de kwaliteit van zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS te verbeteren door optimaal kennis te delen met alle mensen betrokken bij ALS, zoals zorgverleners, patiënten, familieleden en WMO-ambtenaren. Het ALS Centrum werkt daarbij optimaal samen met Stichting ALS Nederland, ALS Patients Connected en Spierziekten Nederland.

  Kennis delen is een voorwaarde voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Alle betrokkenen, zoals zorgverleners, ambtenaren en verzekeraars, moeten immers de juiste informatie over ALS vinden. En mensen met ALS, hun naasten (en hun behandelaars) hebben betrouwbare informatie nodig over ALS, zorg en hulpmiddelen, om hun eigen keuzes en afwegingen te kunnen maken.

  De subdoelen zijn:
  Website, nieuwsbrief & social media: Via www.als-centrum.nl, de digitale nieuwsbrief en social media berichten over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, hulpmiddelen, zorg, behandeling en kwaliteit van leven.
  Consultatiefunctie: Bereikbaar zijn voor alle patiënten, familieleden, zorgverleners en anderen om vragen te beantwoorden
  Nascholing: Door middel van scholingen, e-cursussen, congressen en symposia voor alle zorgverleners van ALS-, PSMA- en PLS-patiënten, zoals thuiszorgmedewerkers en behandelaars worden zorgverleners op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
  ALS Zorgnetwerk: Door dit netwerk van alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS te versterken kunnen zorgverleners kennis, ervaring en best practices uitwisselen.

  Lay Summary

  Further information available at:

Types: Investments > €500k
Member States: Netherlands
Diseases: Motor neurone diseases
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF