Principal Investigators

  Anne M. Landau

  Institution

  Aarhus Universitet

  Contact information of lead PI

  Country

  Denmark

  Title of project or programme

  aSYN minipig models of Parkinson’s disease for testing aSYN imaging agents and therapies

  Source of funding information

  Lundbeckfonden

  Total sum awarded (Euro)

  € 188,339

  Start date of award

  01/07/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Parkinsons sygdom (PS) er kendetegnet ved aflejring af et fejlfoldet protein ved navn alpha-synuclein i hjernen. Derfor vil metoder, der kan bruges til at opdage proteinaflejringer i tidligere stadier, og i sidste ende fjerne disse, være af afgørende betydning for behandling af denne patientgruppe. Anvendelsen af non-invasive, billeddannende teknikker, såsom positron emissions-tomografi (PET), kan i mange tilfælde afsløre sygdomsprogression samt i hvilken grad en patient responderer på behandling. Men netop for PS er der ingen særlige PET sporstoffer, der kan anvendes til at undersøge den underliggende patologi. Vi har for nylig modtaget støtte fra EU FP7 puljen til at udvikle nye sporstoffer til netop afbildning af fejlfoldede alpha-synuclein proteiner i hjernen, dvs. med en potentiel høj klinisk gavn for patienterne. Før dette arbejde kan overføres til patienter, er det imidlertid vigtigt at etablere egnede dyremodeller til afprøvning af disse radioaktivt mærkede sporstoffer og nye terapeutiske strategier. Vores forskningsprogram bygger på at udvikle modeller for PS i minigrise, hvor vi anvender enten 1) alfa-synuclein fibrilisation eller 2) virale vektorer, der injiceres i hjernen, hvor de inducerer dannelsen alfa-synuclein. Disse dyremodeller vil fungere som redskaber til at studere de sygdomsfremkaldende og terapeutiske mekanismer ved PS samt bruges til afprøvning af neuro-beskyttende strategier og nye PET sporstoffer, hvilket er en direkte forudsætning for kliniske studier.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Denmark
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF