Om JPND

 

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) är det största globala forskningsinitiativet för att hantera utmaningen av neurodegenerativa sjukdomar. JPND syftar till att stärka  samordnade satsningar  mellan deltagande länder när det gäller  forskning för att hitta orsaker, utveckla botemedel och identifiera adekvata former för vård och behandling av  personer med neurodegenerativa sjukdomar.

Det yttersta målet med JPND är att hitta botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar och kunna ställa tidig diagnos så att riktade  behandlingsinsatser ska kunna ges. Det är ännu inte möjligt att göra definitiva prognoser om när detta mål kan nås.

På kortare sikt har JPND genom sin forskningsstrategi identifierat gemensamma forskningsmål som gynnas av samverkan mellan länder för att påskynda lösningar som mildrar symtomen och minskar de sociala och ekonomiska effekterna  på patienter, familjer och vårdsystem.

Detta arbete utgörs av tre huvuddelar:

  • Förbättra den vetenskapliga förståelsen av sjukdomen.
  • Förbättra  medicinska möjligheter att  identifiera och behandla sjukdomen.
  • Förbättra den tillgängliga sociala omsorgen och strukturerna för att stödja patienter, deras familjer och vårdgivare så att patienterna kan erbjudas bästa möjliga vård under alla faser av sjukdomen.