JPND Hakkında

A key component of this research will be to examine the best overall healthcare models to treat neurodegenerative disease

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları (JPND) AB Ortak Programı, nörodejeneratif hastalıklarla mücadele etmeyi amaçlayan en büyük küresel araştırma girişimidir. JPND, nörodejeneratif hastalıkların sebebini bulma, tedaviler geliştirme ve nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerin bakımı için uygun yöntemler belirleme amacını taşıyan araştırmaları destekleyen partner ülkeler arasındaki koordine yatırımı artırmayı amaçlar.

JPND’nin nihai hedefi nörodejeneratif hastalıklar için tedaviler bulmak ve erken, hedefe yönelik tedaviler için erken teşhise olanak tanımaktır. Ancak, bunun gerçekleşmesi için ne kadar süre gerekeceği üzerine kati öngörüde bulunmak mümkün değildir.

Bu süreçte JPND, Araştırma Stratejisi ile, semptomları hafifletecek ve nörodejeneratif hastalıkların hastalar, aileleri ve sağlık sistemleri üzerindeki sosyal ve ekonomik etkisini azaltabilecek çözümleringelişimini hızlandırmak için ülkelerin ortak eylemlerinin faydalı olacağı ortak araştırma hedeflerini belirledi.

Bu çalışmada üç temel bileşen bulunmaktadır:

  • Hastalığın bilimsel anlayışını geliştirmek.
  • Hastalığı tespit ve tedavi etmek üzere doktorlar için mevcut olan tıbbi gereçleri geliştirmek.
  • Hastaların, hastalıklarının her evresinde en ideal bakımı elde edebilmelerini sağlamak üzere hastalara, ailelerine ve sağlık hizmet sağlayıcılarına yardımda bulunmak için mevcut sosyal hizmet ve yapıları geliştirmek.