Principal Investigators

  Dr. J.A. Beelen

  Institution

  AMC

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  ALS behandelrichtlijn

  Source of funding information

  Stichting ALS

  Total sum awarded (Euro)

  € 133,067

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  1.5

  Keywords

  Research Abstract

  Het uiteindelijke doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met ALS. Dit doel hopen we te bereiken door: de multidisciplinaire behandelrichtlijn ALS: ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij te stellen d.m.v. een update van de literatuur en nieuwe inzichten binnen de beroepsgroepen; het daadwerkelijke gebruik van de richtlijn binnen de beroepsgroepen ergotherapie, fysiotherapie en logopedie te evalueren en op basis van de belemmerende en bevorderende factoren die therapeuten ervaren in het gebruik van de richtlijn, het werken volgens de richtlijn te bevorderen; een patiëntversie van de multidisciplinaire richtlijn ALS te ontwikkelen en zowel een Nederlandse als een Engelse versie van de multidisciplinaire behandelrichtlijn ALS uit te brengen zodat de richtlijn ook internationaal verspreid kan worden. The ultimate goal of the project is to improve the quality of care for patients with ALS. We aim to achieve this goal by: adjusting the multidisciplinary treatment directive ALS: ergotherapy, physiotherapy and speech therapy by means of An update of the literature and new insights within the occupational groups; Evaluate the actual use of the directive in the occupational groups of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy and, on the basis of the obstructive and promotional factors experienced by therapists in the use of the Directive, to promote working according to the Directive; To develop a patient version of the multidisciplinary directive ALS and to issue both a Dutch and an English version of the multidisciplinary treatment directive ALS so that the directive can also be spread internationally.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF