Principal Investigators

  Dr. Dick Jaarsma

  Institution

  Erasmus Medical Center Rotterdam, Dept. of Neuroscience

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  De ERAD-C eiwitafbraak-route bij de ziekte van Alzheimer. The ERAD-C protein degradation pathway in Alzheimer's disease

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 100,000

  Start date of award

  01/10/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Dit onderzoek heeft betrekking op fundamenteel onderzoek naar mechanismen die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Het is bekend dat verstoringen van de eiwithuishouding een belangrijke rol speelt bij de ziekte. Hierdoor ontstaan ophopingen en klonten van eiwit en beschadigen verschillende essentiële onderdelen van de zenuwcellen. In dit project richten we ons op een specifiek onderdeel van het systeem dat beschadigd eiwit afbreekt. We denken dat dit systeem tijdelijk helpt bij het onschadelijk maken van beschadigde eiwitten, maar in een later ziekte stadium de hoeveelheid schade niet meer kan verwerken. Op de langere termijn kunnen de verkregen resultaten helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/de-erad-c-eiwitafbraak-route-bij-de-ziekte-van-alzheimer

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF