Principal Investigators

  Dr. Pilar Martinez-Martinez

  Institution

  Maastricht University, School for Mental Health and Neuroscience

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  De rol van het ceramide transporter proteine (CERT) bij de ziekte van Alzheimer. The role of the ceramide transporter protein (CERT) in Alzheimer's disease

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 150,000

  Start date of award

  01/10/2014

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  Onze hypothese is dat CERTL een belangrijke functie heeft in de cellulaire respons op amyloid beta in neuronen, waarbij het eiwit een effect heeft op de ophoping van amyloid beta en het afvoeren hiervan. Dit zou mogelijk betekenen dat CERTL een berschermend effect heeft in de ziekte van Alzheimer en dat een toename van CERTL mogelijk het ziektebeloop vertraagt. Om deze hypothese te testen willen wij onderzoeken of een toename van CERTL ook een beschermend effect heeft in een alzheimer’s muis model, waarbij gekeken wordt naar amyloid beta ophoping en geheugen-functie. Daarnaast willen wij beter inzicht krijgen in de mechanismen die betrokken zijn bij dit beschermende effect van CERTL om aanknopingspunten te bieden voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor de ziekte van Alzheimer.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/de-rol-van-het-ceramide-transporter-proteine-cert-bij-de-ziekte-van-alzheimer

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF