Principal Investigators

  Dr. Carlos Fitzimons

  Institution

  University of Amsterdam, Swammerdam Institute for Life Sciences

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  De ziekte van Alzheimer en de epigenetische programmering van neurale stamcellen door stress. Alzheimer's disease and epigenetic programming of neural stem cells by stress

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 100,000

  Start date of award

  01/10/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Stress is een belangrijke omgevingsfactor die niet alleen de kans op AD kan verhogen maar ook epigenetische veranderingen, zoals o.a. DNA methylatie, doet ontstaan. DNA methylatie veranderd hersencellen, en mogelijk ook de geboorte van nieuwe zenuwcellen in het volwassen brein. Dit proces van zo genaamde “neurogenese” speelt een rol bij leren en geheugen, en wordt onder andere beïnvloed door stress, epigenetica en de aanwezigheid van alzheimer eiwitten.
  We willen nu met gevoelige, moderne technieken in kaart brengen hoe externe (omgevings) factoren als stress, veranderingen in epigenetica veroorzaken, en welke precies. Daarna willen we weten hoe deze veranderingen de nieuwe zenuwcellen, hun synaptische verbindingen en hun functioneren in kweek- en diermodellen voor dementie kan beinvloeden

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/nieuws-en-voorlichting/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/de-ziekte-van-alzheimer-en-de-epigenetische-programmering-van-neurale-stamcellen-door-stress/

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF