Principal Investigators

  Dr. Bart Rutten

  Institution

  Universiteit Maastricht, afdeling Psychiatrie & Psychologie

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  DNMT3a: een epigenetische regelaar van cognitieve achteruitgang? DNMT3a: An epigenetic controller of cognitive decline?

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 150,000

  Start date of award

  01/10/2013

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  Het huidige onderzoek zal dit DNMT3a gen zeer precies in kaart brengen en zal daardoor de oorzakelijke gen-veranderingen kunnen opsporen. Daarnaast zullen we middels humaan postmortaal hersenonderzoek en met behulp diermodellen van de ziekte van Alzheimer bestuderen hoe DNMT3a samenhangt met de moleculaire en cellulaire biologische processen die bij de pathofysiologie van de ziekte van Alzheimer een rol spelen. Het onderzoek zal derhalve leiden tot een verbeterde kennis van deze destructieve neurodegeneratieve aandoening maar zal ook mogelijk toepassingen bieden binnen de diagnostiek en de prognose van MCI en de ziekte van Alzheimer. Daar epigenetische processen moduleerbaar en omkeerbaar zijn kan dit onderzoek leiden tot nieuwe interventie-mogelijkheden voor de ziekte van Alzheimer. The current research will accurately map this DNMT3a gene and will therefore be able to detect the causal gene changes. In addition, we will study brain research and using animal models of Alzheimer’s disease through human post mortem studying how DNMT3a is related to the molecular and cellular biological processes that play a role in the pathophysiology of Alzheimer’s disease. The research will therefore lead to improved knowledge of this destructive neurodegenerative disorder, but may also provide applications within the diagnosis and prognosis of MCI and Alzheimer’s disease. Since epigenetic processes are modular and reversible, this research can lead to new interventions for Alzheimer’s disease.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/dnmt3a-een-epigenetische-regelaar-van-cognitieve-achteruitgang

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF