Principal Investigators

  Prof. dr. Ed van Bavel

  Institution

  Academic Medical Center Amsterdam,Dept. of Biomedical Engineering and Physics

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Drainage van Amyloid ß via de perivasculaire ruimte. Drainage of Amyloid ß via the perivascular space

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 100,000

  Start date of award

  01/10/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  In het huidige project richten we ons op ruimtes die langs de bloedvaten lopen. Deze kanalen zijn uniek voor de hersenen en voorgesteld als een manier om amyloid ß af te voeren. Via het inspuiten van amyloid ß willen we de afvoer langs deze kanalen bestuderen in dierexperimenten. Hiertoe spuiten we amyloid ß in bij muizen en ratten en bekijken vervolgens de afvoer rond de hersenvaten met behulp van microscopie. Tevens analyseren we de afvoer van amyloid ß in plakjes die na opoffering gesneden worden van de hersenen van deze proefdieren. In een deel van de experimenten gebruiken we ratten met hoge bloeddruk en vaatproblemen, om na te gaan of dit de drainage van de hersenen beïnvloed. Op deze manier verwachten we een bijdrage te kunnen leveren in het begrijpen van het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/drainage-van-amyloid-s-via-de-perivasculaire-ruimte/

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF