Principal Investigators

  Dr. Helmut Kessels

  Institution

  Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, afdeling Synaptic Plasticity & Behavior, Amsterdam

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Effecten van Aß op synapses die inhibitie aansturen. Effects of A? on synapses that control inhibition

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 150,000

  Start date of award

  01/10/2013

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door geheugenproblemen. Minder bekend is dat Alzheimerpatiënten ook een verhoogde kans hebben op epileptische aanvallen. We denken dat deze epilepsie veroorzaakt wordt doordat de neuronen die hersenactiviteit remmen selectief het meest wordt verzwakt. We stellen daarom voor om te onderzoeken hoe deze remmende neuronen worden aangetast in de ziekte van Alzheimer, en bestuderen hiervoor zowel Alzheimer muizenmodellen als humaan hersenmateriaal. Dit onderzoek zal onze fundamentele kennis vergroten van de mechanismen die de hersenen van Alzheimer patiënten aantasten, en kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige Alzheimer-verlichtende therapieën.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/effecten-van-as-op-synapses-die-inhibitie-aansturen

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF