Principal Investigators

  Kina Höglund

  Institution

  Gothenborg University

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Friska äldre med plackpatologi - individer med risk för Alzheimers sjukdom? Healthy Elderly With Plaque Pathology - Individuals At Risk Of Alzheimer's Disease?

  Source of funding information

  The Swedish Brain Foundation

  Total sum awarded (Euro)

  € 113,602

  Start date of award

  01/07/2015

  Total duration of award in years

  2.5

  Keywords

  Research Abstract

  Genom att studera kognitivt friska äldre individer med eller utan plackpatologi longitudinellt, syftar detta projekt till att undersöka och särskilja eventuella åtföljande patologier. Detta kommer vi att göra genom att dela upp individerna i grupper baserat på förekomst av plackpatologi (låga nivåer av A?42 i likvor) för att sedan korrelera till analyser av andra typer av proteiner som reflekterar åtföljande patologier såsom synaptisk hälsa, inflammation samt tau-patologi där fokus kommer att vara på markörer för nervcellsdöd och där vi kommer att koppla de biokemiska analyserna till hjärnavbildning (MR eller DT) samt utbildningsgrad för att mer specifikt studera kognitiv reserv.
  Vi vill besvara följande frågor:
  1) Hur påverkar plackpatologi åtföljande patologier hos äldre kognitivt friska individer?
  2) Hur skiljer sig biomarkörfynd vid åldrande med och utan försämring av kognition?
  3) Vilka faktorer påverkar progresshastighet vid Alzheimers sjukdom?
  4) Vilka faktorer påverkar fortsatt kognitiv hälsa vid åldrande?
  5) Vilka patologiska mekanismer är aktiva hos äldre kognitivt normala men med plackpatologi?
  6) Hur kan biomarkörer skilja sjukdom från normalt åldrande och användas för att mycket tidigt identifiera personer som riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom?
  7) Hur påverkar utbildning förloppet av kognitiv försämring vid åldrande med eller utan plack patologi?
  8) Hur korrelerar nervcellsdegeneration utvärderat med avbildningstekniker med biokemiska biomarkörer för synaps- och axonal degeneration hos kognitivt friska äldre med och utan plack patologi?

  Further information available at:

  http://www.braingainsweden.org/

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF