Principal Investigators

  Erik Rosendahl

  Institution

  Umeå universitet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  High-Intensity Functional Exercise for Older People with Dementia: A Randomized Controlled Trial

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 264,418

  Start date of award

  01/12/2012

  Total duration of award in years

  4

  Keywords

  Research Abstract

  Huvudsyftet är att utvärdera effekten på självständighet i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) av ett högintensivt funktionellt träningsprogram för äldre personer med demenssjukdom.

  I Sverige har mer än 150 000 personer demenssjukdom. Demenssjukdom ger försämringar i både kognitiva och fysiska funktioner, vilket leder till en ökad risk för hjälpberoende i ADL och för fallolyckor. Äldre personer med demenssjukdom får mindre rehabilitering än personer utan demenssjukdom trots att fysisk träning och rehabilitering kan ha mycket viktiga effekter. För äldre personer utan kognitiv nedsättning förbättras fysiska och kognitiva funktioner av fysisk träning. För att få optimala effekter är det viktigt att träningen är funktionell och utförs med hög intensitet. Det är dock inte säkert att dessa effekter av träning går att överföra till äldre personer med demenssjukdom på grund av sjukdomens symtom och progressivitet. De fåtal studier som undersökt effekter av träning enbart bland personer med demenssjukdom är små och har stora brister i metodologisk kvalitet. Ingen av studierna har utvärderat högintensiv träning. Därför är det av största vikt att genomföra en stor studie med hög kvalitet som utvärderar högintensiv träning i denna grupp.

  186 äldre personer som har demensdiagnos inkluderas och randomiseras till tränings- eller kontrollgrupp. Målsättningen är att träningen skall utföras med hög intensitet. Belastningen ökas progressivt exempelvis genom att använda ett viktbälte runt midjan. Exempel på övningar är att upprepade gånger resa sig upp från sittande eller kliva upp på en pall. I kontrollgruppen sker social aktivitet. Träning och social aktivitet genomförs i små grupper, vid 40 tillfällen under 4 månader.

  Ett minskat hjälpberoende i ADL kan ha positiva effekter för individens välbefinnande. Resultatet av denna kliniska forskning kan också ge kostnadsbesparingar genom minskade behov av hjälp från personal samt kortare eller färre sjukhusvistelser.

  FH

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF