Principal Investigators

  Dr. Heidi Jacobs

  Institution

  Universiteit Maastricht, School for Mental Health and Neuroscience

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  How noradrenaline modulates memory and the brain in Alzheimer's disease

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 100,000

  Start date of award

  01/10/2015

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  De rol van noradrenaline in geheugenprocessen bij de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer is een complexe ziekte. Veel biologische veranderingen spelen een rol bij het ontstaan van deze ziekte. Nieuwe inzichten suggereren dat de locus coeruleus, een gebiedje in de hersenstam een cruciale rol kan spelen in het ontstaan van de ziekte. De locus coeruleus voorziet de hersenen van noradrenaline. Een gebrek aan noradrenaline hangt samen met geheugenproblemen en met een aantal biologische processen. Echter, er zijn ook aanwijzingen dat de hersenen deze processen willen tegengaan door tijdelijk de productie van noradrenaline te verhogen of door de communicatie met andere gebieden te verhogen. Deze verbanden willen de onderzoekers in kaart brengen. De standaard beeldvormingsmethoden laten het echter niet toe om de locus coeruleus te onderzoeken, omdat het een erg klein gebiedje is. Daarom zullen de onderzoekers nieuwe hoge-veldsterkte scanners gebruiken. Met deze scanners is het mogelijk om acht keer meer in te zoomen. Door deze resultaten te koppelen aan bloed en hersenvocht metingen krijgen de onderzoekers een uniek beeld over de rol van de locus coeruleus en noradrenaline in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Op lange termijn kunnen de uitkomsten van deze studie gebruikt worden om patiënten vroeg te herkennen en kan het leiden tot nieuwe behandelingen.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF