Principal Investigators

  Prof. Dr. Casper Hoogenraad

  Institution

  Universiteit Utrecht, afdeling Celbiologie

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Impaired Axonal transport in Alzheimer's disease

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 200,000

  Start date of award

  01/10/2014

  Total duration of award in years

  4

  Keywords

  Research Abstract

  Verstoord transport bij de ziekte van Alzheimer. De miljoenen zenuwcellen in ons brein communiceren door middel van het fuseren van signaal blaasjes (vesicles). Het mechanisme dat zorgdraagt voor de fusie van deze vesicles is goed beschreven maar hoe vesicles worden getransporteerd en afgeleverd bij de synapse is vrijwel onbekend. Het wordt steeds duidelijker dat problemen met vesicle transport ten grondslag liggen aan het ontstaan van verschillende hersenaandoeningen, zoals ziekte van Alzheimer. In dit project zal onderzocht worden hoe vesicles zich binnen zenuwuitlopers voortbewegen. Het doel van het onderzoek is het mechanisme te ontrafelen dat zorgt voor het transport van vesicles naar de contactpunten waar signaaloverdracht plaats vindt (synapse), hoe deze bewegingen gemanipuleerd kunnen worden en wat deze bewegingen voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen betekenen. Uiteindelijke willen we het verband bestuderen tussen vesicle bewegingen en verstoorde contactpunten in uit ‘geïnduceerde pluripotente stamcellen’ (zogenaamde iPS cellen) verkregen zenuwcellen van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF