Principal Investigators

  Prof. dr. Ulrich Eisel

  Institution

  Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Moleculaire Neurobiologie

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Lipocalin-2 vergroot de gevoeligheid van zenuwcellen voor A?. Lipocalin-2 increases the sensitivity of nerve cells to A?

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 149,500

  Start date of award

  01/10/2013

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  Een kenmerk van de ziekte van Alzheimer zijn afzettingen in de hersenen van patienten van een eiwit met name amyloïde beta (A?) peptide. Wat precies deze progressieve ziekte veroorzaakt, die voornamelijk bij ouderen voorkomt, is niet bekend. Algemeen wordt er verondersteld dat A? de veroorzaker van de ziekte is. Naast het ontstaan van A? afzettingen, de zogenoemde plaques, is er recentelijk ontdekt dat er ook in een heel vroege stadium van de ziekte een immuunreactie op gang wordt gebracht. Lipocaline-2 is een eiwit dat daarbij een belangrijke rol speelt. Naast het remmen van beschermende signalen wordt er gedacht dat lipocaline-2 ook daardoor schade aanricht omdat het Aß bindt en waardoor het in de zenuwcel wordt getransporteerd. Een positieve uitkomst van dit voorstel verbetert niet alleen het begrip van deze complexe ziekte, maar zal ook het potentieel aan kunnen tonen van Lcn2 en Lcn2 receptoren als aangrijppunt voor vroegdiagnostiek in het proces van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast heeft dit voorstel als doel om aan te tonen of Lcn2 en Lcn2 receptoren mogelijk een therapeutisch aanknopingspunt kunnen zijn.

  Further information available at:

  https://www.alzheimer.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/project/lipocalin-2-vergroot-de-gevoeligheid-van-zenuwcellen-voor-a%ce%b2

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF