Principal Investigators

  W. van der Boon

  Institution

  Centrum voor tandheelkunde Breda

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland. Oral health of people with Parkinson's disease in the Netherlands

  Source of funding information

  Parkinson Vereniging

  Total sum awarded (Euro)

  € 20,130

  Start date of award

  01/11/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Het doel van dit onderzoek is om een betrouwbaar beeld verkrijgen van de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland. Aan de hand van vragenlijsten en onderzoek ter plaatse worden gegevens geïnventariseerd, vergeleken met een controlegroep en geanalyseerd onder meer op relaties met de demografische en ziektegerelateerde gegevens. Het onderzoek heeft op de langere termijn ten doel de kwaliteit van de mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren door het stimuleren van specifieke maatregelen voor betere mondzorg. Het onderzoek wil daartoe als eerste stap de feitelijke situatie in kaart brengen door de mondgezondheid van een onderzoeksgroep bestaande uit mensen met de ziekte van Parkinson te bepalen en deze te vergelijken met die van een controlegroep. Het belang van dit onderzoek wordt ingegeven door de hypothese dat mensen met de ziekte van Parkinson een gemiddeld slechtere mondgezondheid hebben als gevolg van ziektegerelateerde belemmeringen om hun mond te verzorgen en te laten controleren.

  Further information available at:

  https://www.mondzorgparkinson.nl/onderzoek-mondgezondheid-parkinson/

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF