Principal Investigators

  Prof. dr. R.M. Droës

  Institution

  VU medisch centrum

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van DementTalent: een innovatieve vorm van begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Research on the (cost) effectiveness of DementTalent: an innovative form of guidance for people with dementia and their caregivers

  Source of funding information

  ZonMw

  Total sum awarded (Euro)

  € 149,196

  Start date of award

  01/02/2016

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Bij DemenTalent nemen mensen met dementie onder begeleiding als vrijwilliger deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dit onderzoek wil inzicht geven in de (kosten)effectiviteit van DemenTalent op de zelfwaardering, ervaren autonomie en psychiatrische symptomen van mensen met dementie, het competentiegevoel van mantelzorgers en op de kwaliteit van leven voor beide groepen. Ook wordt gekeken naar implementatieaspecten.

  Further information available at:

  http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-dementtalent-een-innovatieve-vorm-van-begeleiding-van/samenvatting/

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF