Principal Investigators

  Dr. M. van den Heuvel

  Institution

  UMCU

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Project MRI onderzoek

  Source of funding information

  Stichting ALS

  Total sum awarded (Euro)

  € 350,000

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  4.0

  The project/programme is most relevant to:

  Motor neurone diseases

  Keywords

  Research Abstract

  Met de nieuwste MRI-scan technieken (Tesla 3 en Tesla 7) kan er al vroeg gekeken worden of er door de ALS schade is in de hersenen. Op deze MRI-scans is in de hersenen en in het ruggenmerg van ALS-patiënten te zien of motorische zenuwcellen achteruitgaan. En daarmee kunnen de onderzoekers van het ALS Centrum op het UMC Utrecht steeds beter voorspellen hoe snel de ziekte bij de patiënt zal verlopen. Sommige patiënten overlijden binnen maanden na de eerste symptomen. Bij andere patiënten verloopt de ziekte veel langzamer. Dit MRI-onderzoek heeft ten doel om het ziekteverloop beter te voorspellen. With the latest MRI scan techniques (Tesla 3 and Tesla 7) it can be seen early if the ALS damage is in the brain. On these MRI scans, the brain and spinal cord of ALS patients can see if motor nerve cells deteriorate. And with this, the researchers at the UMC Center at UMC Utrecht can always predict how soon the disease will pass the patient. Some patients die within months of the first symptoms. In other patients, the disease is much slower. This MRI research aims to better predict the course of disease.

  Lay Summary

  Further information available at:

Types: Investments > €500k
Member States: Netherlands
Diseases: Motor neurone diseases
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF