Principal Investigators

  Prof. Dr. Albert Groen

  Institution

  Universitair Medisch Centrum Groningen, dept of pediadrics / Lab medicine

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Restoring memory by activating liver x receptors*

  Source of funding information

  alzheimer nederland (ISAO)

  Total sum awarded (Euro)

  € 85,000

  Start date of award

  01/10/2016

  Total duration of award in years

  1

  Keywords

  Research Abstract

  De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland alleen al zijn er tenminste 260.000 mensen die lijden aan dementie. Naar schatting krijgt 1 op de 5 mensen in zijn of haar leven te maken met dementie. Verstoringen in de “vet-huishouding” in de hersenen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De hersenen bestaan voor een groot deel uit “vetten”. Deze vethuishouding is heel precies gereguleerd. Als hierin iets mis gaat, kan dit leiden dit tot meer of minder ernstige hersenaandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer. Eerder vonden we het dat “vet” transport in de hersenen geactiveerd kan worden door middel van specifieke farmacologische stoffen met gunstige uitwerkingen op het geheugen in muizen studies. Helaas geven de onderzochte kunstmatige stoffen ernstige bijwerkingen omdat ze niet specifiek genoeg werken. In dit project wordt onderzocht of meer specifieke regulatie van het de “vet-huishouding” de neuropathologische en functionele stoornissen van de ziekte van Alzheimer kan tegen gaan. Naast de Rijksuniversiteit Groningen, voeren ook de Universiteit van Bonn, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de Universiteit Hasselt specifieke testen met betrekking tot diermodellen voor de ziekte van Alzheimer en metingen in de “vet-huishouding” uit in dit project.
  Alzheimer’s disease is the most common form of dementia. In the Netherlands alone there are at least 260,000 people suffering from dementia. It is estimated that 1 in 5 people get into life with dementia. Disruptions in the brains of the “fat metabolism” can play an important role. The brains consist largely of “fats”. This fatigue attitude is very precisely regulated. Herein goes wrong, it can lead to more or less serious brain disorders, including Alzheimer’s disease. Earlier, we found it to be “fat” transport in the brains can be activated by specific pharmacological agents with beneficial effects on memory in mice studies. Unfortunately, the investigated artificial substances give serious side effects because they do not work specifically enough. This project examines whether specific regulation of the “fat metabolism” the neuropathological and functional disorders can prevent Alzheimer’s disease. Besides the University of Groningen also enter the University of Bonn, the Erasmus Medical Center in Rotterdam and the University of Hasselt specific tests related to animal models for Alzheimer’s disease and measurements in the “fat metabolism” in this project.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF