Principal Investigators

  Prof. Dr. S. de Rooij

  Institution

  UMCG

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Roodkapje

  Source of funding information

  CLICKNL en Health~Holland

  Total sum awarded (Euro)

  € 230,000

  Start date of award

  01/01/2016

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  Langer zelfstandig met dementie mogelijk maken is wellicht de grootste uitdaging voor onze samenleving. Hoe bereiden we
  ons goed voor op wat komen gaat ? Het zijn namelijk niet alleen anderen die dit overkomt. In deze interactieve health game krijgt grootmoeder langzaam maar zeker steeds meer geheugenproblemen en bijbehorende
  zorgvragen, je zou kunnen zeggen ‘de boze wolf’ komt op bezoek. Grootmoeder kan worden geholpen door Roodkapje, haar moeder, de houthakker en andere sprookjesfiguren om zo lang mogelijk zelfstandig en tevreden te blijven wonen in haar huisje
  in het bos. Zoals zij dat zelf graag ziet. Bejegening, zelfstandigheid, behoud van regie, veiligheid, wilsbekwaamheid, coördinatie, dagbesteding, welbevinden,
  zelfbeschikking, zelfhulp, dit zijn allemaal vraagstukken die na het stellen van de diagnose dementie als paddenstoelen uit de
  grond schieten.Deze health game, die gemaakt wordt samen met mensen met geheugenproblemen, biedt de mogelijkheid om te
  experimenteren in een veilige omgeving, spelend te leren en zelf, op een actieve manier, de verschillende mogelijkheden te
  ondervinden. Als je wint, is er een beloning. Als je verliest, mag je het spel nog een keer spelen, zelf of met anderen. Het spel
  is bedoelt voor kinderen, vrienden, buren en andere familieleden zoals de kleinkinderen van mensen met dementie die de
  diagnose recent hebben gekregen. Longer self-esteem with dementia is perhaps the biggest challenge for our society. How we prepare
  We are good at what is going on? Indeed, it is not just others who overcome this. In this interactive health game, grandmother slowly gets more and more memory problems and associated
  Care questions, you could say ‘the evil wolf’ is coming to visit. Grandmother can be helped by Rødkapje, her mother, the woodpecker and other fairy-tale figures to stay independent and happy in her cottage for as long as possible
  in the woods. As she likes to see. Occupation, independence, retention of direction, security, affiliation, coordination, daycare, well-being,
  Self-determination, self-help, these are all issues that after diagnosing dementia as mushrooms from the
  Land shoot. This health game, made with people with memory problems, offers the ability to
  Experimenting in a safe environment, learning to learn and actively, the different possibilities
  Experience. If you win, there is a reward. If you lose, you can play the game again, yourself or with others. The game
  Is meant for children, friends, neighbors and other relatives such as grandchildren of people with dementia who are the ones
  Diagnosis recently.

  Further information available at:

  http://www.clicknl.nl/blog/roodkapje-gelukkig-en-gezond-oud-worden-in-je-eigen-omgeving-2/

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF