Principal Investigators

  Dr. R. Ossenkoppele

  Institution

  VU medisch centrum

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Alzheimer pathology: swimming against the current

  Source of funding information

  ISAO- Post Doc Prize

  Total sum awarded (Euro)

  € 100,000

  Start date of award

  01/12/2014

  Total duration of award in years

  2

  Keywords

  Research Abstract

  De diagnose ziekte van Alzheimer kan door technologische ontwikkelingen zoals PET/MRI scans en liquor onderzoek steeds nauwkeuriger en vroeger gesteld worden. De snelheid waarmee een patient achteruit gaat is echter moeilijk te voorspellen; sommige patienten met een lichte mate van atrofie gaan hard achteruit terwijl anderen met forse schade relatief lang goed blijven functioneren. Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is de mate van cognitieve- en hersenreserve, oftewel de capaciteit van de hersenen om om te gaan met schade. De onderzoeksvraagstellingen voor dit project richten zich op de invloed van cognitieve- en hersenreserve op 1) het cognitief functioneren en 2) hersen structuur en functie.
  Patiënten zullen door middel van neuropsychologisch onderzoek (dat jaarlijks wordt herhaald), MRI, cerebrospinale vloeistof en diverse maten van cognitieve en hersenreserve (o.a. premorbide IQ, vragenlijsten over fysieke en cognitieve activiteit, en genetische risicofactoren) worden onderzocht. Een deel van de patiënten ondergaat aanvullend amyloid en/of glucose PET scans.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF