Principal Investigators

  Ingemar Björkhem

  Institution

  Karolinska Institute

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Oxysteroler och neurodegeneration. Oxysterols and neurodegeneration

  Source of funding information

  The Swedish Brain Foundation

  Total sum awarded (Euro)

  € 54,407

  Start date of award

  01/07/2015

  Total duration of award in years

  1.5

  Keywords

  Research Abstract

  Om vi kan visa övertygande att uppreglering av CYP46 kan ge ett skydd mot utveckling av neurodegenerativ sjukdom och att sådan sjukdom accelereras av flödet av 27OH över blodhjärn
  barriären kan detta ge upphov till helt nya terapeutiska strategier för behandling av t.ex. AD. Vi anser att både CYP27 och CYP46 är möjliga ”drug targets”. Projektet måste ses som
  en långsiktig investering i ökad kunskap som på lång sikt kan ge mycket god utdelning i form av bättre terapi vid neurodegenerativ sjukdom. 501/5000
  If we can show convincingly that upregulation of CYP46 can provide protection against neurodegenerative disease development and that such disease is accelerated by the flow of 27OH over blood brain
  Barrier, this may give rise to completely new therapeutic strategies for treatment of e.g. A.D. We believe that both CYP27 and CYP46 are possible drug targets. The project must be seen as
  A long-term investment in increased knowledge that in the long term can provide a very good dividend in terms of better therapy for neurodegenerative disease.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF