Principal Investigators

  dr. Y.D. van der Werf

  Institution

  Vumc

  Contact information of lead PI

  Country

  Netherlands

  Title of project or programme

  Slaap- en stemmingsstoornissen bij de ziekte van Parkinson; een behandelstudie met lichttherapie. Sleep and mood disorders in Parkinson's disease; A treatment study with light therapy

  Source of funding information

  Parkinson Vereniging

  Total sum awarded (Euro)

  € 80,000

  Start date of award

  01/01/2010

  Total duration of award in years

  7

  Keywords

  Research Abstract

  Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of lichttherapie ook voor patiënten met de ziekte van Parkinson een effectieve en patiëntvriendelijke behandelmethode is bij somberheidsklachten.
  Het betreft een dubbelblinde gerandomiseerde studie, waarin het effect van twee verschillende lichtcondities worden vergeleken. Hiervoor zullen in totaal 80 patiënten met de ziekte van Parkinson en somberheidsklachten deelnemen aan de studie. De deelnemende patiënten worden gedurende drie maanden thuis ‘s ochtends en ‘s avonds gedurende 30 minuten behandeld met lichttherapie. Aansluitend aan de behandeling worden zij zes maanden vervolgd, om te beoordelen of de effecten duurzaam zijn. Gedurende het onderzoek worden de effecten op de stemming, de slaap en het bewegen in kaart gebracht middels psychiatrisch en neurologisch onderzoek en vragenlijsten. Daarnaast worden de blootstelling aan licht, het slaap-waak ritme en hormoonspiegels in het speeksel gemeten.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Netherlands
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF