Neurodegenerativní onemocnění je souhrnné označení pro řadu onemocnění, která postihují především neurony v lidském mozku.

Neurony jsou základním stavebním kamenem nervového systému, který zahrnuje mozek a míchu. Neurony se normálně nerozmnožují ani nenahrazují, takže když dojde k jejich poškození nebo odumření, tělo je nemůže nahradit. Mezi neurodegenerativní onemocnění patří například Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba.

Neurodegenerativní onemocnění jsou nevyléčitelné a vysilující stavy, které vedou k postupné degeneraci a/nebo odumírání nervových buněk. To způsobuje problémy s pohybem (tzv. ataxie) nebo s duševními funkcemi (tzv. demence).

Demence představují největší zátěž neurodegenerativních onemocnění, přičemž Alzheimerova choroba představuje přibližně 60-70 % případů demence.

Neurodegenerativní onemocnění, na která se JPND zaměřuje, jsou:

  • Alzheimerova choroba (AD) a další demence
  • Parkinsonova choroba (PD) a poruchy související s PD
  • Prionové onemocnění
  • Onemocnění motorického neuronu (MND)
  • Huntingtonova choroba (HD)
  • Spinocerebelární ataxie (SCA)
  • Spinální svalová atrofie (SMA)