Hvad er neurodegenerativ sygdom?

Neurons with electrical impulses

Neurodegenerativ sygdom er et paraplybegreb for en række lidelser, der primært har indvirkning på neuronerne i menneskets hjerne.

Neuroner er byggestenene i nervesystemet, som bl.a. består af hjernen og rygmarven. Neuroner kan normalt ikke reproducere eller erstatte sig selv, så hvis de bliver beskadiget eller dør, kan kroppen ikke udbedre dette. Eksempler på neurodegenerative sygdomme er Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sygdom.

Neurodegenerative sygdomme er uhelbredelige og invaliderende lidelser, der resulterer i progressiv degenerering, og død af nerveceller . Dette forårsager problemer med bevægelse (kaldet ataksier) eller mental funktion (kaldet demens).

Demens udgør den største sygdomsbyrde, og Alzheimers repræsenterer omkring 60-70 % af tilfældene.

De neurodegenerative sygdomme, som JPND fokuserer på, er:

  • Alzheimers sygdom (AD) og andre former for demens
  • Parkinsons sygdom (PD) og PD-relaterede lidelser
  • Prionsygdom
  • Motoriske neuronsygdomme (MND)
  • Huntingtons sygdom (HD)
  • Spinocerebellar ataksi (SCA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA)