Nörodejeneratif hastalık, öncelikle insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi durum için kullanılan bir şemsiye terimdir.

Nöronlar, beyin ve omuriliği içeren sinir sisteminin yapı taşlarıdır. Nöronlar normalde çoğalmaz veya kendilerini yenilemezler, bu nedenle hasar gördüklerinde veya öldüklerinde vücut tarafından değiştirilemezler. Nörodejeneratif hastalıklara örnek olarak Parkinson, Alzheimer ve Huntington hastalığı verilebilir.

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin ilerleyici dejenerasyonu ve/veya ölümüyle sonuçlanan tedavi edilemez ve zayıflatıcı durumlardır. Bu da hareket (ataksi olarak adlandırılır) veya zihinsel işlevlerle (demans olarak adlandırılır) ilgili sorunlara neden olur.

Demanslar, nörodejeneratif hastalıkların en büyük yükünden sorumludur ve Alzheimer demans vakalarının yaklaşık %60-70‘ini temsil etmektedir.

JPND’nin odaklandığı nörodejeneratif hastalıklar şunlardır:

  • Alzheimer hastalığı (AH) ve diğer demanslar
  • Parkinson hastalığı (PH) ve PH ile ilişkili bozukluklar
  • Prion hastalığı
  • Motor nöron hastalıkları (MND)
  • Huntington hastalığı (HD)
  • Spinoserebellar ataksi (SCA)
  • Spinal müsküler atrofi (SMA)