Neurodegenerativa sjukdomar är ett paraplybegrepp för en rad olika tillstånd som främst påverkar nervcellerna i hjärnan.

Neuronerna är byggstenarna i nervsystemet som omfattar hjärnan och ryggmärgen. Neuroner reproducerar eller ersätter normalt inte sig själva, så när de skadas eller dör kan de inte ersättas av kroppen. Exempel på neurodegenerativa sjukdomar är Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Neurodegenerativa sjukdomar är obotliga och försvagande tillstånd som resulterar i progressiv degeneration och/eller död av nervceller. Detta orsakar problem med rörelseförmåga (så kallade ataxier) eller psykisk funktion (så kallade demenssjukdomar).

Demenssjukdomar står för den största bördan av neurodegenerativa sjukdomar, och Alzheimers sjukdom står för cirka 60-70 procent av alla demensfall.

De neurodegenerativa sjukdomar som JPND fokuserar på är följande:

  • Alzheimers sjukdom (AD) och andra demenssjukdomar.
  • Parkinsons sjukdom (PD) och PD-relaterade sjukdomar.
  • Prionsjukdom
  • Motorneuronsjukdomar (MND)
  • Huntingtons sjukdom (HD)
  • Spinocerebellär ataxi (SCA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA)