Vad är neurodegenerativa sjukdomar?

Neurons with electrical impulses

Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som primärt påverkar neuronerna i hjärnan.

Neuroner är nervsystemets byggstenar och finns både i hjärnan och ryggmärgen. Neuroner reproduceras eller ersätts normalt inte av sig själva. Om de skadas eller dör kan kroppen därför inte ersätta dem. Till de neurodegenerativa sjukdomarna hör t.ex. Parkinsons, Alzheimers och Huntingtons sjukdom.

Neurodegenerativa sjukdomar är obotbara och handikappande sjukdomar som innebär progressiv nedbrytning och/eller död av nervceller. Detta orsakar försämrad rörelseförmåga (så kallad ataxi) eller försämrad mentala förmåga (så kallad demens).

Demenser utgör den största sjukdomsbördan, där Alzheimers står för ca 60–70 % av fallen.

De neurodegenerativa sjukdomar som JPND inriktas mot är:

  • Alzheimers sjukdom (AD) och andra demenser
  • Parkinsons sjukdom (PD) och PD-relaterade tillstånd
  • Prionsjukdom
  • Motorneuronsjukdomar (MND)
  • Huntingtons sjukdom (HD)
  • Spinocerebellär ataxi (SCA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA)