Wat is een neurodegeneratieve aandoening?

Neurons with electrical impulses

Wat is een neurodegeneratieve aandoening?

‘Neurodegeneratieve aandoening’ is een parapluterm voor verschillende aandoeningen die gemeen hebben dat zij primair de neuronen in de hersenen aantasten.

Neuronen zijn de bouwstenen van het zenuwstelsel. Hersenen en ruggenmerg vormen tezamen het zenuwstelsel. Neuronen kunnen zich normaliter niet delen noch worden vervangen. Dus wanneer ze beschadigd raken, zal het lichaam ze niet vervangen. Neurodegeneratieve aandoeningen zijn ongeneeslijke en slopende ziekten die resulteren in een progressieve degeneratie en/of afsterven van de zenuwcellen. Dit leidt tot problemen met bewegen (ataxie) of het geestelijk functioneren (dementie).

Voorbeelden van neurodegeneratieve aandoeningen zijn onder andere de Ziekte van Parkinson, de Ziekte van Alzheimer en de Ziekte van Huntington.

Dementie is verantwoordelijk voor de grootste ziektelast, waarbij de Ziekte van Alzheimer in ongeveer 60-70% van de gevallen de oorzaak is.

JPND richt zich op de volgende neurodegeneratieve aandoeningen:

  • Ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie
  • Ziekte van Parkinson en hieraan gerelateerde aandoeningen
  • Prionziekte
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
  • Ziekte van Huntington
  • Spinocerebellaire ataxie (SCA)
  • Spinale musculaire atrofie (SMA)