Neurons with electrical impulses

מה היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים?

מחלה ניוונית של מערכת העצבים הנה מונח כולל עבור טווח של מצבים רפואיים המשפיעים בעיקר על הנוירונים שבמוח האדם.

הנוירונים הם אבני הבניין של מערכת העצבים הכוללת את המוח ואת עמוד השדרה. הנוירונים אינם מתרבים או מתחלפים בעצמם בדרך כלל, כך שכאשר הם נפגעים או מתים, הגוף אינו מסוגל להחליפם. דוגמאות למחלות ניווניות של מערכת העצבים הן מחלת פרקינסון, מחלת אלצהיימר ומחלת האנטינגטון.

מחלות ניווניות של מערכת העצבים הנן מצבים רפואיים מתישים וחשוכי מרפא המובילים לניוון ו/או למות תאי העצבים. הדבר גורם לבעיות בתנועה (הנקראות אטקסיות) או לבעיות בתפקוד השכלי (הנקראות דמנציות – שיטיונות).

רוב המקרים של מחלת האלצהיימר (כ- 60-70%) נגרמים עקב שיטיונות.

המחלות ניווניות של מערכת העצבים שבהן מתמקדת תוכנית JPND הן:

  • מחלת אלצהיימר (AD) ושיטיונות אחרים
  • מחלת פרקינסון (PD) והפרעות הקשורות עם PD
  • מחלת פריון (Prion)
  • מחלת נוירון מוטורי (MND)
  • מחלת האנטינגטון (HD)
  • אטקסיה שדרתית-מוחית (DCA)
  • דלדול שרירים שדרתי (SMA)