Neurodegeneratívne ochorenie je súhrnný pojem pre celý rad ochorení, ktoré postihujú predovšetkým neuróny v ľudskom mozgu.

Neuróny sú stavebnými prvkami nervového systému, ktorý zahŕňa mozog a miechu. Neuróny sa za normálnych okolností nerozmnožujú ani nenahrádzajú, takže keď sa poškodia alebo odumrú, telo ich nemôže nahradiť. Medzi neurodegeneratívne ochorenia patria napríklad Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba.

Neurodegeneratívne ochorenia sú nevyliečiteľné a oslabujúce ochorenia, ktoré vedú k postupnej degenerácii a/alebo odumieraniu nervových buniek. To spôsobuje problémy s pohybom (tzv. ataxie) alebo s mentálnym fungovaním (tzv. demencie).

Demencie predstavujú najväčšiu záťaž neurodegeneratívnych ochorení, pričom Alzheimerova choroba predstavuje približne 60-70 % prípadov demencie.

Neurodegeneratívne ochorenia, na ktoré sa JPND zameriava, sú:

  • Alzheimerova choroba (AD) a iné demencie
  • Parkinsonova choroba (PD) a poruchy súvisiace s PD
  • Priónové ochorenie
  • Ochorenia motorického neurónu (MND)
  • Huntingtonova choroba (HD)
  • Spinocerebelárna ataxia (SCA)
  • Spinálna svalová atrofia (SMA)