Čo je neurodegeneratívne ochorenie?

Neurons with electrical impulses

Neurodegeneratívne ochorenie je všeobecný termín pre široké spektrum stavov, pri ktorých sú primárne zasiahnuté neuróny v ľudskom mozgu.

Neuróny sú základnými stavebnými prvkami nervového systému, ktorý zahŕňa mozog a miechu. Neuróny sa normálne nereprodukujú ani nenahrádzajú, takže keď sa poškodia alebo odumrú, telo ich nedokáže nahradiť. Medzi príklady neurodegeneratívnych ochorení patrí Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba.

Neurodegeneratívne ochorenia sú nevyliečiteľné a spôsobujú zníženie mentálnych schopností, výsledkom ktorých je degenerácia a/alebo smrť nervových buniek. Spôsobujú pohybové problémy (nazývané ataxia) alebo mentálne poruchy (nazývané demencia).

Demencia predstavuje najväčšie bremeno spojené s týmito ochoreniami a pri Alzheimerovej chorobe postihuje približne 60 – 70 % prípadov.

Neurodegeneratívne ochorenia, na ktoré sa zameriava JPND:

  • Alzheimerova choroba (AD) a iné demencie
  • Parkinsonova choroba (PD) a poruchy súvisiace s PD
  • Priónová choroba
  • Choroby motorického neurónu (MND)
  • Huntingtonova choroba (HD)
  • Spinocerebrálna ataxia (SCA)
  • Spinálna svalová atrofia (SMA)