Neurodegeneratiivinen sairaus on sateenvarjotermi, jolla tarkoitetaan erilaisia sairauksia, jotka vaikuttavat ensisijaisesti ihmisen aivojen hermosoluihin.

Neuronit ovat aivot ja selkäydin käsittävän hermoston rakennusaineita. Neuronit eivät normaalisti lisäänny tai korvaa itseään, joten kun ne vaurioituvat tai kuolevat, elimistö ei voi korvata niitä. Esimerkkejä neurodegeneratiivisista sairauksista ovat Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja Huntingtonin tauti.

Neurodegeneratiiviset sairaudet ovat parantumattomia ja invalidisoivia sairauksia, jotka johtavat hermosolujen asteittaiseen rappeutumiseen ja/tai kuolemaan. Tämä aiheuttaa ongelmia liikkumisessa (ns. ataksia) tai henkisessä toiminnassa (ns. dementia).

Dementiat aiheuttavat suurimman taakan hermoston rappeutumissairauksista, ja Alzheimerin tauti muodostaa noin 60-70 prosenttia dementiatapauksista.

JPND keskittyy seuraaviin neurodegeneratiivisiin sairauksiin:

  • Alzheimerin tauti (AD) ja muut dementiat.
  • Parkinsonin tauti ja Parkinsonin tautiin liittyvät sairaudet
  • Prionisairaus
  • Motoneuronisairaudet (MND)
  • Huntingtonin tauti (HD)
  • Spinocerebellarinen ataksia (SCA)
  • Spinaalinen lihasatrofia (SMA)