Neurodegenerativ sykdom er en paraplybetegnelse for en rekke forhold som primært påvirker nevronene i den menneskelige hjerne.

Nevroner er byggesteinene i nervesystemet som inkluderer hjernen og ryggmargen. Nevroner reproduserer eller erstatter normalt ikke seg selv, så når de blir skadet eller dør, kan de ikke erstattes av kroppen. Eksempler på nevrodegenerative sykdommer inkluderer Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sykdom.

Neurodegenerative sykdommer er uhelbredelige og svekkende tilstander som resulterer i progressiv degenerasjon og / eller død av nerveceller. Dette fører til problemer med bevegelse (kalt ataksi), eller mental funksjon (kalt demens).

Demens er ansvarlig for den største byrden av nevrodegenerative sykdommer, med Alzheimers som representerer omtrent 60-70% av demenstilfellene.

De nevrodegenerative sykdommene som JPND fokuserer på er:

  • Alzheimers sykdom (AD) og andre demenssykdommer
  • Parkinsons sykdom (PD) og PD-relaterte lidelser
  • Prion sykdom
  • Motorneurone sykdommer (MND)
  • Huntingtons sykdom (HS)
  • Spinocerebellar ataksi (SCA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA)