Невродегенеративното заболяване е общ термин за редица състояния, които засягат предимно невроните в човешкия мозък.

Невроните са градивните елементи на нервната система, която включва главния и гръбначния мозък. Обикновено невроните не се възпроизвеждат и не се подменят, така че когато се повредят или умрат, те не могат да бъдат заменени от организма. Примери за невродегенеративни заболявания са болестите на Паркинсон, Алцхаймер и Хънтингтън.

Невродегенеративните заболявания са нелечими и инвалидизиращи състояния, които водят до прогресивна дегенерация и/или смърт на нервните клетки. Това води до проблеми с движението (т.нар. атаксии) или с умственото функциониране (т.нар. деменции).

Деменциите са причина за най-голямата тежест на невродегенеративните заболявания, като болестта на Алцхаймер представлява приблизително 60-70% от случаите на деменция.

Невродегенеративните заболявания, върху които се фокусира JPND, са:

  • Болест на Алцхаймер (БА) и други деменции
  • Болест на Паркинсон (БП) и свързани с БП разстройства
  • Прионно заболяване
  • Заболявания на двигателния неврон (MND)
  • Болест на Хънтингтън (HD)
  • Спиноцеребеларна атаксия (SCA)
  • Спинална мускулна атрофия (SMA)